Venetarkastus · Arvonmääritys

Arvonmääritys

Kun haluat tietää mikä on veneen käypä arvo esimerkiksi

• vakuutusta varten

• myyntiä/ostoa varten

•perintötapauksissa

•avioerotapauksissa

• ”kimppavene” tapauksissa