Finlands Båtgranskare rf.

Finlands Båtgranskare rf - För säkerhets skull

svtkuva.jpg

Finlands Båtgranskare rf:s granskare

• utför opartiska konditionsgranskningarvärderingar, samt besiktningar av alla typers fritidsbåtar

• är oberoende självständiga företagare

• har årtiondens erfarenhet i branschen, samt uppfyller Finlands Båtgranskare rf:s strikta medlemskrav

• utför granskningarna i enlighet med Finlands Båtgranskare rf:s förhållningsregler

• utför årligen hundratals granskningar

• utför granskningar förutom i Finland, också utomlands enligt överenskommelse