Båtgranskning · Installationer och reparationer

Installationer och reparationer

• ifall du vill vara säker på att en installation eller reparation blir rätt gjord

• när du behöver ett opartiskt utlåtande gällande en installation eller reparation

• det uppgörs alltid en skriftlig rapport med foton