Båtgranskning · Konditionsgranskning

Konditionsgranskning

• då du vill ha ett professionellt utlåtande om din båts kondition

• då du skall ut på en längre resa och vill ha hjälp med vad som krävs av båt och utrustning

• då du t.ex. behöver ett utlåtande för att erhålla bryggplats i Helsingfors

• utlåtande för att få försäkring