Båtgranskning · Köp eller försäljning av båt

Köp eller försäljning av båt

• ger ett opartiskt utlåtande över en båts kondition i samband med båtköpet

• beställare kan vara antingen köpare eller beställare eller båda tillsammans

• granskningens omfång bestäms före granskningen
              - granskning på land
              - granskning på vattnet
              - provkörning/segling
              - grundligare undersökning av eventuella problem och brister
              - skriftlig eller endast muntlig rapport

sakkunnig konsult vid val av båt och köp

eliminerar osäkerhetsmoment gällande båtens kondition och skick

• också värdefull hjälp vid överlåtande/tagande av en ny båt

• hjälp vid eventuella garantiproblem