Båtgranskning · Skadegranskning

Skadegranskning

• då du vill ha ett sakkunnigt utlåtande om båtens skador

• då du vill ha en uppskattning av reparationskostnaderna

• då du vill ha en uppskattning av vilka åtgärder som krävs för en reparation

• som hjälpmedel använder vi fuktmätare, ultraljud, värmekamera samt diverse verktyg och metoder som lämpar sig från fall till fall

• det uppgörs alltid en skriftlig rapport med foton