Styrelsen

Styrelsen

En förening som är medlem i Båtbranschens centralförbund, Finnboat rf

Finlands Båtgranskare rf:s styrelse:
Kenneth Lindberg (ordförande), Jussi Mannerberg (vice ordförande), Jukka Lares, Joni Leeve, Jouko Lindgren
Verksamhetsgranskare: Ari Tirkkonen