Båtgranskning · Värdering

Värdering

Då du behöver veta båtens gängse värde, t.ex.

• för försäkring
• vid köp eller försäljning
• i fråga om arv
• vid skiljsmässor
• i fråga om samägande av båt